FinAncial EducatIon foR Legal economY

Основни инструменти за разпознаване на незаконни действия при предоставянето на финансови услуги

За Проекта

FAIRLY е насочен към хора без или с малки финансови познания и има за цел да ги запознае с основните финансови концепции в ежедневието и професионалния живот, както и да им предостави основни инструменти за разпознаване на незаконни действия при тези финансови услуги.

Основната цел на проекта е да насърчи финансовата грамотност към безработни хора (по-специално млади хора), домакинства и професионалисти, като им даде способността да се защитават от най-разпространените незаконни практики в ежедневния финансов и икономически свят, насърчавайки „борбата с измамите умения ”.

Цели

 • Повишаване на финансовата грамотност на възрастните
 • Увеличаване способността на целевите групи да се справят с ежедневни или житейски икономически / финансови решения
 • Увеличаване способността на целевата група за това как да започне бизнес и да се справи със свързаните проблеми
 • Възпитавайте така наречената „легална икономика“ преди всичко в селските и по-слабо развитите райони
 • Увеличаване способността на целевите групи да разпознават финансови „неправомерни действия“, за да направят правилен своя финансов или икономически избор
 • Разработване на иновативни образователни практики, с особено внимание към методологията и разработването на образователни ИКТ инструменти, като приложения за смартфони

Целеви Групи

Основните целеви групи на проекта включват:

 • Безработен/Не работещи и не учещи
 • Домакинства
 • Професионалисти (предимно на свободна практика)

Освен тях ще бъдат включени широк кръг от заинтересовани страни като обучители, представители на финансовата и банковата сфера и правоприлагащите органи, включително:

 • Инкубатори/Акселератори/Организации за насърчаване на бизнеса
 • Центрове за ПОО / Доставчици
 • Публични органи и органи за икономическо развитие (агенции за регионално развитие, държавни служители на ниво разработка на политики)

Проектът FAIRLY планира да ангажира широк кръг от заинтересовани страни, служители вземащи решения и други професионалисти имащи отношение към финансите и икономиката, от преките контакти на партньорите. Ще бъде създаден списък на заинтересованите страни, като се вземат предвид мрежите на партньорите по проекта.

Обучителни дейности

Учебните дейности имат за цел да подпомогнат оценката на методологии, учебни материали и ИКТ инструменти, разработени в проекта FAIRLY. Те ще позволят да се генерират иновации във финансовите умения и уменията за борба с измамите и да се разпространяват честни резултати. Учебната дейност е най-точният начин да се тества ефективността на разработения учебен материал и на платформата FAIRLY. Резултатът от учебната дейност може да даде възможност за консолидиране на методологията и за предлагане на валидна система за обучение за устойчивост на проекта.

Интелектуални продукти

Общо три интелектуални продукта (ИП) ще бъдат разработени по време на продължителността на проекта:
ИП1 → Модули за обучение по правна икономика: как да вземаме правилни финансови решения.
ИП2 → FAIRLY платформа за обучение и уеб приложение.
ИП3 → Практическо ръководство за информиран и безопасен финансов избор.

Изтеглете Наръчника

Практичен наръчник за информирани и безопасни финансови избори

Измерване на въздействието на обучителните материали по проект Fairly

За да измерят въздействието на обучителните материали по проект Fairly, партньорите по проекта подготвиха кратък въпросник, насочен към настоящи и бъдещи потребители на резултатите от него. Въпросникът е напълно анонимен и отговорите ще се използват само за целите, свързани с проекта.

Партньорите по проекта ще са ви благодарни ако ни окажете съдействието като отговорите на въпросите. Получената обратна връзка ще помогне на консорциума по проекта да измери краткосрочното въздействие на материалите.

Партньори по Проекта

Консорциумът реализиращ проект FAIRLY се състои от следните партьори:

Италианско-Люксембургска Търговска Камара (Люксембург)
Италианско-Люксембургската Търговска Камара е сдружение с нестопанска цел, основано през 1990 г., което е признато от италианското министерство на външната търговия, и е под патронажа на Министерството на външните работи и търговията на правителството на Люксембург и това на италианското посолство в Люксембург.

Банково Сътрудничество за Европа (Белгия)
Coopération Bancaire pour l’Europe – EEIG е базирана в Брюксел Европейска група за икономически интереси (EEIG), финансирана през 1992 г. от група европейски банки. CBE има 10 члена от 3 европейски страни, включително европейски банки и търговски камари, с широка мрежа от банки, МСП и икономически асоциации от цяла Европа.

CBE има за цел да насърчава икономическото развитие в Европа и да допринася за постигането на целите на стратегията „Европа 2020“, като предоставя на своите членове и техните клиенти информация и подкрепа за правилното разбиране на политиките и стратегиите на ЕС. Крайната цел на CBE е да подкрепя своите членове и да им помага да получат достъп до финансиране от ЕС.

DomSpain (Испания)
DomSpain е организация за обучение на възрастни, специализирана в областта на образованието и обучението, професионалните изследвания, професионалните, социалните и междукултурните умения, езиците и новите технологии. DomSpain има за цел да подобри качеството на образованието и обучението на възрастни, като насърчава и улеснява достъпа както на учители, така и на учащи се до нови технологии и иновативни инструменти за обучение. Работещите в организацията са активни на национално и международно ниво и предлагат разнообразни услуги на публичния и частния сектор, като участват активно в международни схеми чрез добре изградена мрежа от партньори в чужбина.

Агенция за Икономическо Развитие – Варна (България)
Агенция за Икономическо Развитие – Варна (АИР – Варна) е сдружение с нестопанска цел за работа в обществена полза. Агенцията е неправителствена организация, регистрирана във ВОС Варна през 1997г. От 1998г. АИР е член на мрежата на Българската асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес центрове (БАРДА). Агенцията подпомага изграждането на капацитет на малките и средни предприятия (МСП) чрез безпристрастно предоставяне на информация, консултантски услуги и обучение. АИР Варна насърчава изграждането на мрежи, привличането на чуждестранни инвестиции в региона, както и подобряване на местните възможности за работа.

Hibis (Норвегия)
Hibis е група от консултанти, създадена в Осло през 1998 г. Като споделяме нашия опит и знания, ние помагаме с насоки и подкрепа на тези, които желаят да се изправят срещу измамите и корупцията. Hibis има за цел да предостави съвети, ресурси и иновативни инструменти за отговорно и устойчиво предотвратяване, идентифициране и разрешаване на случаи на измами и корупция, както и за укрепване на почтеността и възстановяване на доверието след сериозни случаи на злоупотреби. Работата, която вършим с нашите клиенти, се подкрепя от различни форми на обучение, семинари, уъркшопове, книги, публикации и филми, всички с цел стимулиране на тяхната по-голяма информираност и самоувереност.

Centro Italiano Opere Femminili Salesiane – Formazione Professionale Piemonte CIOFS – CIOFS-FP Piemonte (Италия)
The Centro Italiano Opere Femminili Salesiane – Formazione Professionale Piemonte е сдружение с нестопанска цел, основано през 1977 г. Неговата мисия е да се грижи за млади и възрастни хора, като им предлага професионално обучение, ориентиране, и трудово-правни услуги . CIOFS – FP Piemonte има повече от 230 служители, които обслужват средно на година до около 4500 обучаващи се, 12000 консултирани бенефициенти и 4000 потребители на трудово-правни услуги.
CIOFS – FP Piemonte осигурява професионално обучение за млади хора в задължителното образование, хора търсещи работа, работещи и наскоро завършили гимназия или университет.

Контакти


Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google